TS. Bùi Thị Hải Hoà

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. BÙI THỊ HẢI HÒA

Chức danh: Giảng viên chính

Chuyên ngành: Hóa sinh

Email: haihoacnsh@hou.edu.vn

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

Hóa sinh công nghiệp

Độc tố vi sinh vật

Probiotic và Prebiotic

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu thu nhận các hoạt chất sinh học từ vi sinh vật ứng dụng trong công nghệ chế biến, bảo quản và sản xuất thực phẩm chức năng
 • Nghiên cứu tách chiết các hợp chất thiên nhiên từ thực vật ứng dụng trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm
 • Nghiên cứu các phương pháp xác định cấu trúc hóa học, phân tích thành phần hóa học, các phương pháp sàng lọc, đánh giá hoạt tính sinh học, đánh giá hàm lượng, chất lượng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên

ĐỀ TÀI – DỰ ÁN

Chủ nhiệm

Đề tài cấp Nhà nước:

Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh Doxorubicin bằng phương pháp chuyển hóa enzyme

Đề tài cấp Bộ GD & ĐT: 

Nghiên cứu tách chiết hợp chất màu Chlorophyll từ tảo xoắn Spirulina và nghiên cứu điều chế các dẫn xuất Chlorophyll để ứng dụng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư bằng liệu pháp quang”

Đề tài cấp cơ sở:

 • Nghiên cứu thu nhận chất màu đỏ làm phụ gia thực phẩm từ vi sinh vật
 • Nghiên cứu xây dựng qui trình thu nhận đường chức năng Galactooligo saccarit bằng enzym beta galactosidaza của chủng nấm mốc Aspegillus oryzae BK03
 • Nghiên cứu thăm dò hoạt tính kháng viêm khớp của cây Ngải mọi (Globa pendula)
 • Nghiên cứu thu nhận pullulan từ nấm Aureobasidium pullulans trên nguồn phụ phẩm nông nghiệp và ứng dụng trong bảo quản trái cây

Thành viên

Đề tài thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia:

 • Nghiên cứu sinh tổng hợp và tách chiết kháng sinh Doxorubicin tạo ra từ xạ khuẩn làm nguyên liệu sản xuất thuốc chống ung thư
 • Nghiên cứu phương pháp phát hiện virus gây bệnh và sản xuất vắc xin phòng bệnh hoại tử thần kinh cho cá mú nuôi công nghiệp
 • Nghiên cứu sản xuất gelatinase tái tổ hợp ứng dụng trong công nghệ thực phẩm, mỹ phẩm

Đề tài cấp Bộ GD & ĐT:

Nghiên cứu tạo chủng vi khuẩn Vibrio sp. nhược độc bằng kỹ thuật đột biến phục vụ chế tạo vắc xin phòng bệnh lở loét xuất huyết trên cá biển nuôi

BÀI BÁO KHOA HỌC 

Tạp chí quốc tế

 1. Tam T., Hoat. P. C., Hoa, B. T. H, Hien, N. T. T. (2014) Evaluation of the pathogenicity and immune response of Nervous Necrosis Virus isolated in Vietnam. Journal of Agricultural Science and Technology A. Volume 4, Number 4A.
 2. Hoa Bui Thi Hai, Tam Pham Thi¸ Hien Nguyen Thi Thu, Minh Trung Do, Vu Thi Nga, Le Duy Bac, Dinh Toi Chu¸ Huyen Bich Thi Vu, Hai Le Minh, and Tran Quang Canh (2019) Transformation chlorophyll a of Spirulina platensis to chlorin e6 derivatives and several applications. Basic and Clinical Medical Researches in Vietnam. Vol. 7 No. 24:
 3. Ngo Thi Phuong , Do Thi Thanh Huyen , Bui Thi Hai Hoa , Le Ngoc Hung, and Le Minh Ha. (2020) A New Polyoxygenated Cyclohexene From the Rhizomes of Globba pendula Roxb. Natural Product Communications, Volume 15(4): 1–4

Tạp chí trong nước

 1. Phạm Thị Tâm, Bùi Thị Hải Hòa, Nguyễn Thị Thu Hiền. (2013) Nghiên cứu thiết lập phản ứng Elisa chẩn đoán bệnh tiên mao trùng cho trâu, bò Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tập 16, số 223, tr. 41 – 45.
 2. Phạm Thị Tâm, Bùi Thị Hải Hòa, Nguyễn Thị Thu Hiền. (2013) Đánh giá khả năng tạo đáp ứng miễn dịch của kháng nguyên virus gây bệnh hoại tử thần kinh (NNV). Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y. Tập 20, số 5-20, tr.30 – tr.36.
 3. Phạm Thị Tâm, Bùi Thị Hải Hòa, Nguyễn Thị Thu Hiền. (2013) Đáp ứng miễn dịch của cá với virus và vắc xin phòng bệnh. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y. Tập 20, số 5-20, tr.87 – tr.92.
 4. Phạm Thị Tâm, Bùi Thị Hải Hòa, Nguyễn Thị Thu Hiền. (2013) Nghiên cứu lựa chọn chủng virus phục vụ sản xuất vắc xin phòng bệnh hoại tử thần kinh cho cá mú nuôi ở Việt Nam. Báo cáo hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc. Quyển 1, tr. 459 – 463.
 5. Bùi Thị Hải Hòa, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Thị Tâm. (2014) Nghiên cứu xác định một số đặc điểm sinh hoá và thu nhận Protein G từ chủng vi khuẩn Streptococcus sp BV 14. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số 1,tr.98 – tr.101.
 6. Bùi Thị Hải Hòa, Nguyễn Phương Mai. ( 2016) Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp laccase tái tổ hợp từ nấm mốc Aspergillus niger Tạp chí khoa học – Viện Đại học Mở Hà Nội. Số 24, tr. 25 – tr.35.
 7. Bùi Thị Hải Hòa. (2016) Nguồn thu và ứng dụng beta galactosidase. Tạp chí khoa học –Viện Đại học Mở Hà Nội. Số 24, tr. 71 – tr.83.
 8. Nguyễn Phương Mai, Trần Đức Anh, Bùi Thị Hải Hòa. (2017) Khảo sát phương pháp thu nhận và nghiên cứu một số đặc tính của laccase từ nấm Phomopsis sp. Tạp chí khoa học – Viện Đại học Mở Hà Nội. Số 33, tr. 01 – tr.07.
 9. Bùi Thị Hải Hòa. (2017) Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện lên men sinh tổng hợp chất màu đỏ làm phụ gia thực phẩm từ VSV. Tạp chí khoa học – Viện Đại học Mở Hà Nội. Số 33, tr. 08 – tr.19.
 10. Bùi Thị Hải Hòa, Đinh Thị Thu Lê, Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Hiền (2019) Dẫn xuất Chlorin e6 từ Chlorophyll và ứng dụng trong điều trị ung thư bằng liệu pháp quang. Tạp chí khoa học – Viện Đại học Mở Hà Nội. Số 61, tr. 47 – tr.57
 11. Bùi Thị Hải Hòa (2019) Nghiên cứu thu nhận hợp chất màu Chlorophyll a từ tảo bột Spirulina platensis. Tạp chí khoa học – Viện Đại học Mở Hà Nội. Số 62, tr. 52 – tr.58
 12. Bùi Thị Hải Hòa, Mai Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Hoàng Nam, Vũ Thị Bích Huyển. (2021) Khào sát tính kháng khuẩn, kháng viêm của cao chiết từ cây Ngải mọi (Globa Pendula). Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Số 404 năm 2021, trang 44 – 52
 13. Bùi Thị Hải Hòa, Nguyễn Thị Phương Mai. (2021) Đánh giá ảnh hưởng của enzym pectinase đến quá trình sản xuất đồ uống kết hợp từ ổi và lô hội
 14. Trịnh Thị Thu Hằng, Bùi Thị Hải Hòa, Nguyễn Thị Hồng Hải. (2021) Nghiên cứu khả năng ức chế tyrosinase của cao chiết mướp đắng (momordica charantia ), tía tô (perilla macrostachya) và trầu không (Piper betle l.)

 

Scroll