TS. Đặng Bảo Sơn

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. ĐẶNG BẢO SƠN

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Email: dbson3@hou.edu.vn

 

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

– Thực hành Hóa hữu cơ

– Kiến tập nhận thức CNSH và CNTP

 

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

– Nghiên cứu tách chiết và ứng dụng của các hoạt chất sinh học như chất kháng sinh, chất chống ung thư, chống oxy hóa từ thực vật.

– Nghiên cứu mô hình thử nghiệm các hoạt chất sinh học in vitroin vivo.

ĐỀ TÀI – DỰ ÁN

Thành viên

  • Phát triển dược phẩm điều trị các cơn đau thần kinh do hóa trị dựa trên Decursin có độ tinh khiết cao và các dẫn xuất của Decursin có nguồn gốc từ Angelica gigas – Quỹ nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (2021-2022)
  • Phát triển quy trình sàng lọc, tìm kiếm các chất ứng cử viên qua thử nghiệm in vivo trên giun tròn để điều trị chứng nhược cơ do tiểu đường – Quỹ nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (2020 – 2023)

 BÀI BÁO KHOA HỌC 

Tạp chí quốc tế

  1. Son, Dang Bao, Woosik Choi, Mingu Kim, Eun Jin Go, Dabeen Jeong, Chul-Kyu Park, Yong Ho Kim, Hanki Lee, and Joo-Won Suh. 2021. “Decursin Alleviates Mechanical Allodynia in a Paclitaxel-Induced Neuropathic Pain Mouse Model” Cells10, No. 3: 547.
  2. Choi, Woosik, Dang Bao Son, Jeongpyo Hong, Dabeen Jeong, Hee-Chang Kim, Hanki Lee, and Joo-Won Suh. 2021. “The Effect of Fermented Kefir as Functional Feed Additive in Post-Weaned Pigs” Fermentation 7, No. 1: 23.
  1. Choi, Woosik, Chi-Won Choi, Dang-Bao Son, Byeong-Chul Jeong, Hee-Chang Kim, Hanki Lee, and Joo-Won Suh. 2020. “Effects of Fermented Kefir as a Functional Feed Additive in Litopenaeus vannameiFarming” Fermentation6, No. 4: 118.
  2. 4.Tran Dang Khanh, Dang Bao Son, Vu Thi Lan Phuong, Luu Thuy Hoa, Le Hung Linh, Nguyen Viet Yen, Khuat Huu Trung, Assessment of Weed-Suppressing Potential among rice (Oryza Sativa L.) Landraces against the Growth of Barnyard grass (Echinochloa Crus-Galli P. Beauv) In Field Condition, Academy of Agriculture Journal, Vol.2, Issue.8, 2017, 47-51.

Scroll