TS. Đặng Thị Hường

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. ĐẶNG THỊ HƯỜNG

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm

Email: dthuong10@hou.edu.vn

 

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

 • Dinh dưỡng thực phẩm
 • Công nghệ thực phẩm đại cương 

 

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm đồ uống không cồn;
 • Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm lên men (từ nguyên liệu thịt, rau quả,..)
 • Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm mứt quả từ quả nhiệt đới
 • Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm mứt dẻo từ phế liệu từ nhà máy chế biến nước quả
 • Nghiên cứu ứng dụng phụ gia thực phẩm trong bảo quản, chế biến thực phẩm
 • Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thủy phần chitin thành N-axetyl-glucosamine
 • Nghiên cứu chế biến tạo hệ gel một số sản phẩm thực phẩm (thạch, sữa chua,..)

 

ĐỀ TÀI – DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 • Nghiên cứu chế biến sản phẩm nước củ dền đỏ (Beta Vulgaris L). MS: 35-2021-RD/HĐ-ĐHCN/2021-2022.
 • Nghiên cứu làm giàu hàm lượng betanin, phenolic trong dịch chiết củ dền đỏ (Beta vulgaris) ứng dụng trong chế biến đồ uống. MS: MHN 2023-02.04.

Thành viên

 • Nghiên cứu công nghệ bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng một số sản phẩm bánh truyền thống của làng Dòng, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 2020-2022
 • Nghiên cứu quy trình tạo chế phẩm tinh bột kháng tiêu (resistant starch) từ nguồn nguyên liệu chuối xanh và hạt mít để ứng dụng làm thực phẩm bảo vệ sức khỏe,Bộ KHCN mã số: ĐTĐL.CN-115/21. 2022-2024

 

BÀI BÁO KHOA HỌC 

Tạp chí quốc tế

 • Anh Nguyễn Tuấn, Hường Đặng Thị, Hạnh Đỗ Thị, Tùng Nguyễn Quang. Study on Mechanical Properties and Fire Resistance of Epoxy Nanocmposite Reinforced with Environmentally Friendly Additive: Nanoclay I.30E (2020) . Journal of Chemistry. SCIE, ISSN/eISSN: 2090-9063 /2090-9071, Q2

Tạp chí trong nước

 • Hường Đặng Thị, Hà Lê Thanh (2019) Tiền xử lý nâng cao thủy phân chitin bằng chitinase từ Penicillium oxalicum Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học. T-24/4B/2019: 79-84.
 • Văn Lưu Anh, Hằng Nguyễn Thanh, Giang Trường Nguyễn (2020) Lựa chọn nguyên liệu thích hợp để thu nhận gạo lứt nảy mầm cho sản xuất đồ uống dinh dưỡng. Tạp chí phân tích hóa, lý và sinh học. T-25/Số 2/2020: 147-152.
 • Hường Đặng Thị, Dung Hà Thị, Huyền Trần Thu (2021) Nghiên cứu nâng cao hiệu suất thu nhận dịch giàu phenolic, betanin, ascorbic từ phần thịt củ dền đỏ (Beta vulgaris L). Tạp chí khoa học và công nghệ – Trường đại học công nghiệp Hà Nội. tháng 10/2022. 58(5): 97-102.
 • Hường Đặng Thị (2022) Nghiên cứu nâng cao hiệu suất thu nhận dịch giàu phenolic, betanin, ascorbic từ phần thịt củ dền đỏ (Beta vulgaris L). Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Mở Hà Nội. Số 95/ tháng 9/2022: 30-37.
 • Hường Đặng Thị, Hà Lê Thanh Hải, Khanh Đỗ Phương, Anh Nguyễn Thị Ngọc (2023) Nghiên cứu nâng cao lượng cao chiết giàu phenolic, betanin từ phần vỏ củ dền đỏ (Beta vulgaris L). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 6/2023: 31-39.
Scroll