TS. Đào Thị Hồng Vân

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. ĐÀO THỊ HỒNG VÂN

Chức vụ: Phó Viện trưởng

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Email: hongvancnsh@hou.edu.vn

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

Vi sinh công nghiệp

Xử lý nước thải và rác thải hữu cơ

Công nghệ vi sinh vật môi trường

Xử lý chất thải nguy hại

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Vi sinh vật môi trường
 • Xử lý chất thải

ĐỀ TÀI – DỰ ÁN

Chủ nhiệm:

 1. Phân lập, tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng xử lý nhanh chất thải nông nghiệp và phế thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ. Đề tài Khoa học và công nghệ cấp trường, năm 2009.
 2. Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi khuẩn có khả năng xử lý protein trong nước thải sinh hoạt đô thị. Đề tài Khoa học và công nghệ cấp trường, năm 2010.

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi khuẩn có khả năng xử lý protein trong nước thải sinh hoạt đô thị. Đề tài Khoa học và công nghệ cấp trường, năm 2011.

 1. Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học nhằm xử lý nước sông (hồ) Hà Nội ô nhiễm hữu cơ. Đề tài Khoa học và công nghệ cấp trường, năm 2012.
 2. Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật bổ sung vào thức ăn chăn nuôi lợn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải. Đề tài Khoa học và công nghệ cấp trường, năm 2018.
 3. Tuyển chọn chủng vi sinh vật bản địa nhằm ứng dụng xử lý nước thải làng nghề nấu rượu Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đề tài Khoa học và công nghệ cấp trường, năm 2019.
 4. Phân lập, tuyển chọn và giải trình tự hệ gen của một số chủng vi sinh vật nội sinh có lợi trong cây khoai tây. Đề tài Khoa học và công nghệ cấp trường, năm 2021-2022.

 

BÀI BÁO KHOA HỌC 

Tạp chí quốc tế:

 1. Dao Thi Hong Van, Hoang Dinh Hoa, Nguyen Van Cach, Nguyen Thi Thu Hang, Nguyen Ngoc Quynh (2011) Isolation and selection nitrifying bacteria to apply for treatment of in urban waste water in Hanoi, Vietnam. Food Science Engineering and Technologies, Vol. 2, pp. 44-47

Tạp chí trong nước:

 1. Lê Thị Thu Hiền, Đào Thị Hồng Vân, Đặng Thị Thu, Nông Văn Hải (1999) Phân lập gen mã hóa lectin và protein kìm hãm α-amylase ở hạt đậu côve (Phaseolus vulgaris). Kỷ yếu Viện Công nghệ sinh học, NXB Khoa học và kỹ thuật, tr. 116-120
 2. Dao Thi Hong Van, Nguyen Van Cach, Dam Thi Thu Ha, Nguyen Thi Bich Thao, Phung Thi Ut (2011) Isolation and selection of bacteria capable of efficiently degrading organic compounds in municipal wastewater. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Vol. 49, No. 1A, pp. 223-231
 3. Đào Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Cách, Đặng Thị Thu (2012) Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học xử lý nước thải sinh hoạt đô thị Hà Nội. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kỳ 2, tháng 1/2012, tr. 33-39
 4. Đào Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Cách, Đặng Thị Thu (2012) Nghiên cứu khả năng sử dụng chế phẩm BioV1 trong xử lý nước thải sinh hoạt đô thị Hà Nội. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 5. Đào Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Hiếu (2014). Tuyển chọn chủng vi khuẩn phân hủy lông gia cầm. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 6. Đào Thị Hồng Vân (2014). Tối ưu hóa điều kiện lên men vi khuẩn phân hủy hợp chất hữu cơ và chuyển hóa nitơ trong nước thải sinh hoạt. Tạp chí Khoa học – Viện Đại học Mở Hà Nội
 7. Nguyễn Văn Hiếu, Nghiêm Thị Giang, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Tiến Dũng, Phan Thị Hồng Thảo, Đào Thị Hồng Vân (2015). Nghiên cứu thu nhận polysaccharide từ nấm Cordyceps bifusispora CPS1 bằng phương pháp lên men. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 8. Đào Thị Hồng Vân, Đặng Lan Anh (2016). Nghiên cứu sản xuất chế phẩm probiotic cho người từ vi khuẩn Lactobacillus reuteri LA5. Tạp chí Khoa học – Viện Đại học Mở Hà Nội
 9. Đào Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Hiếu (2017). Tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng vi khuẩn có khả năng kháng Xanthomonas oryzae gây bệnh bạc lá lúa. Tạp chí Khoa học – Viện Đại học Mở Hà Nội.
 10. Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Nhung, Phan Thị Hồng Thảo, Đào Thị Hồng Vân (2017). Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón nano kim loại đến chủng vi khuẩn Bacillus subtilis Tao2. Tạp chí Khoa học – Viện Đại học Mở Hà Nội.
 11. Luong Huu Thanh, Vu Thuy Nga, Ha Thi Thuy, Nguyen Kieu Bang Tam, Dao Thi Hong Van (2018). Effects of some microelements on antifungal activity and biomass of the Actinomyces producing Validamycin-A. Journal of Vietnamese Environment, vol 9.
 12. Luong Huu Thanh, Vu Thuy Nga, Nguyen Ngoc Quynh, Nguyen Kieu Bang Tam, Dao Thi Hong Van, Nguyen Thi Hang Nga (2018). Phosphorus treatment in wastewaster by microorganisms isolated from cassava starch production waste. Journal of Vietnamese Environment, vol 9.
 13. Đào Thị Hồng Vân, Nguyễn Văn Hiếu (2019) Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật hữu ích cư trú trong ruột non của lợn. Tạp chí khoa học thú y, tập 26, số 5/2019
 14. Đào Thị Hồng Vân, Đỗ Phương Khanh, Nguyễn Văn Hiếu (2020). Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn bản địa có khả năng phân hủy mạnh các hợp chất hữu cơ từ nước thải làng nghề nấu rượu Đại Lâm nhằm ứng dụng trong xử lý nước thải. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 7/2020, tr13-19.
 15. Đào Thị Hồng Vân, Đỗ Phương Khanh, Nguyễn Văn Hiếu (2020). Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sựu sinh trưởng, phát triển của các chủng Bacillus sp. BH1, Bacillus sp. BH2 và Pseudomonas sp. BH3 có tiềm năng xử lý nước thải làng nghề nấu rượu. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 5/2020, tr62-69
 16. Nguyễn Thị Minh, Cung Thị Ngọc Mai, Lê Thị Nhi Công, Đào Thị Hồng Vân, Đỗ Thị Liên, Hoàng Phương Hà (2021). Một số điều kiện thích hợp cho vi khuẩn probiotic lên men khô đậu nành nhằm tạo chế phẩm dưới dạng synbiotic bổ sung vào thức ăn nuôi động vật thủy sản. Kỷ yếu HTQG: Ứng dụng CNSH trong chế biến, bảo quản và phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người, tr282-288
 17. Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Hồng Liên, Phan Thị Hồng Thảo, Đào Thị Hồng Vân (2021). Nghiên cứu sử dụng enzym thủy phân bột củ nưa (Amorphophallus) hỗ trợ trong lên men chủng Bacillus. Kỷ yếu HTQG: Ứng dụng CNSH trong chế biến, bảo quản và phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người, tr214-220

 

Scroll