TS. Đinh Thị Thu Lê

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. ĐINH THỊ THU LÊ

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Email: thulecnsh@hou.edu.vn

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

 • Kỹ thuật nuôi cấy mô, tế bào thực vật
 • An toàn sinh học
 • Sinh học tế bào

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật Công nghệ Sinh học hiện đại phục vụ công tác giống cây trồng.
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh (dinh dưỡng, ánh sáng, quang chu kỳ…) đến khả năng ra hoa ở một số giống hoa nhập nội.

ĐỀ TÀI – DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 1. Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống khoai tây nhập nội phục vụ chế biến chip. ĐT Khoa học công nghệ cấp trường. DHM2010
 2. Đánh giá đặc tính kháng bệnh virus X,Y của các dòng khoai tây dùng làm nguyên liệu dung hợp protoplast. ĐT Khoa học công nghệ cấp trường. DHM2011
 3. Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong phát triển cây Thanh long ruột đỏ ở Ninh Bình. Đề tài cấp tỉnh. NB-KHCN2014
 4. Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây dành dành (Gardenia jasminoides Ellis). ĐT khoa học công nghệ cấp trường. MHN-2022 02.04

Thành viên

 1. Nghiên cứu các giải pháp công nghệ sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng chè an toàn tại tỉnh Yên Bái. 2011
 2. Nghiên cứu STH kháng sinh Doxorubicin bằng phương pháp chuyển hóa enzyme. ĐT Khoa học công nghệ cấp trường. DHM2017
 3. Nghiên cứu tuyển chọn các chủng Streptomyces bản địa dùng cho sản xuất chế phẩm probiotic phòng trừ bệnh vi khuẩn ở tôm sú và cá tra. 2022
 4. Phân lập, tuyển chọn và giải trình tự hệ gen của một số chủng vi sinh vật nội sinh có lợi trong cây khoai tây. 2022

BÀI BÁO KHOA HỌC 

 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ dung dịch đến khả năng nhân giống và sản xuất củ giống khoai tây bằng công nghệ khí canh trong vụ hè. 2009. Tạp chí Khoa học và Phát triển.
 2. Ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật trồng cây giống nhân từ khí canh trong sản xuất khoai tây giống sạch bệnh tại Gia Lâm – Hà Nội và Sapa – Lào Cai. 2009. Tạp chí Khoa học và Phát triển.
 3. Bước đầu nhân nhanh in vitro cây hoa loa kèn đỏ nhung. 2009. Tạp chí Khoa học và Phát triển.
 4. Đánh giá các đặc tính nông sinh học và khả năng kháng virus PVY của các con lai soma khoai tây. 2011. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn.
 5. Đánh giá sự sinh trưởng, phát triển, năng suất, phẩm chất chế biến chip của con lai soma khoai tây trồng vụ đông 2011 tại Quế Võ – Bắc Ninh. 2012. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn.
 6. Đánh giá khả năng tăng cường tính kháng bệnh virus PVY và phẩm chất chế biến chip của khoai tây sau dung hợp tế bào trần. 2015. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn.
 7. Đánh giá khả năng kháng bệnh virus PVY và các đặc tính nông sinh học của các dòng ưu tú được tạo ra từ lai lại giữa con lai soma và khoai tây trồng. 2018. Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn.
 8. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây dưa chuột trồng bằng phương pháp thủy canh. 2021. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong chế biến, bảo quản và phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người”.
 9. Bước đầu đánh giá tình trạng kháng kháng sinh ở vi khuẩn phân lập từ một số mẫu thực phẩm đường phố tại Hà Nội. 2021. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong chế biến, bảo quản và phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người”.
 10. Nghiên cứu đánh giá tình trạng kháng kháng sinh của quần thể vi sinh vật đất trong điều kiện ảnh hưởng ô nhiễm kim loại nặng tại khu khai thác mỏ của tỉnh Thái Nguyên. 2021. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong chế biến, bảo quản và phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người”.
Scroll