TS. Nguyễn Thị Hương

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

TS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Điều chế sinh học

Email: nthuong25@hou.edu.vn

 

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

Thực hành Kỹ thuật lên men công nghiệp

Thực hành quá trình và thiết bị trong công nghệ sinh học

Thực hành quá trình và thiết bị trong công nghệ thực phẩm

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

  • Phân lập, nghiên cứu về probiotics và phát triển các hoạt chất sinh học có nguồn gốc từ vi sinh vật có tác dụng kháng khuẩn, điều trị béo phì, gan nhiễm mỡ, gút… ứng dụng vào sản xuất thực phẩm chức năng, dược phẩm.
  • Nghiên cứu và phát triển mỹ phẩm sử dụng chiết xuất thực vật và vi sinh vật.

ĐỀ TÀI – DỰ ÁN

Tạp chí quốc tế

  1. P. Werlinger, H. T. Nguyen, M. Gu, J.-H. Cho, J. Cheng, and J.-W. Suh, “Lactobacillus reuteri MJM60668 Prevent Progression of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease through Anti-Adipogenesis and Anti-Inflammatory Pathway,” Microorganisms, vol. 10, no. 11, p. 2203, 2022.
  2. H. T. Nguyen, M. Gu, P. Werlinger, J.-H. Cho, J. Cheng, and J.-W. Suh, “Lactobacillus sakei MJM60958 as a Potential Probiotic Alleviated Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Mice Fed a High-Fat Diet by Modulating Lipid Metabolism, Inflammation, and Gut Microbiota,” International Journal of Molecular Sciences, vol. 23, no. 21, p. 13436, 2022.
  3. H. T. Nguyen, M. Gu, C. W. Choi, Y.-H. Choi, J.-W. Suh, and J. Cheng, “Enhanced Anti-Melanogenic Effect of Adlay Bran Fermented with Lactobacillus brevis MJM60390,” Applied Microbiology, vol. 2, no. 3, pp. 502-515, 2022.
  4. H. T. Nguyen, Y. H. Choi, C. W. Choi, J. W. Suh, and J. Cheng, “Enhanced anti‐wrinkle activity of adlay bran fermented with Lactobacillus brevis MJM60390,” Journal of Cosmetic Dermatology, 2022.
  5. M. Gu, H. T. Nguyen, J. H. Cho, J. W. Suh, and J. Cheng, “Characterization of Leuconostoc mesenteroides MJM60376 as an oral probiotic and its antibiofilm activity,” Molecular Oral Microbiology, 2022.
  6. A. F. Baye, H. T. Nguyen, and H. Kim, “Fe0/Fe3C-assisted Fe3O4 redox sites as robust peroxidase mimics for colorimetric detection of H2O2,” Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 377, p. 133097, 2023.
Scroll