ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO VIỆN VỚI SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023

Chiều 24/3 tại Giảng đường 3.1 của Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm đã diễn ra buổi Đối thoại giữa Lãnh đạo Viện và gần 100 sinh viên đại diện cho 8 lớp thuộc 2 ngành đào tạo là Công nghệ sinh học (1901, 2001, 2101, 2201) và Công nghệ thực phẩm (1902, 2002, 2102, 2202).

Đối thoại với sinh viên là sự kiện được thực hiện định kỳ vào học kỳ hai hàng năm tại tất cả các đơn vị đào tạo tại Trường, tạo cơ hội để sinh viên nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề thực tế sau gần một năm học, để cán bộ, giảng viên lắng nghe và thấu hiểu các nguyện vọng, khúc mắc của đông đảo sinh viên. Dự kiến buổi Đối thoại giữa Ban Giám hiệu Nhà trường và đại diện sinh viên các Khoa/Viện trong Trường sẽ diễn ra vào tháng 4/2023.

Tham dự buổi Đối thoại, bên cạnh toàn thể cán bộ, giảng viên của Viện còn có mặt 10 đại diện của các Phòng ban trong Nhà trường (Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Quản trị cơ sở vật chất, Phòng Thanh tra, Đoàn Thanh niên, Trung tâm Thông tin và Truyền thông)

Ban Lãnh đạo Viện là PGS.TS. Tạ Thị Thu Thuỷ – Viện trưởng và TS. Đào Thị Hồng Vân – Viện phó đã trình bày báo cáo tổng kết về tám nội dung đã được thảo luận chi tiết tại các buổi đối thoại cấp lớp, bao gồm (1) việc giảng dạy của giảng viên, (2) công tác quản lý sinh viên và cố vấn học tập, (3) cơ sở vật chất, (4)công tác khảo thí, (5) học tập của sinh viên, (6) nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, (7) công tác hỗ trợ sinh viên, (8) sinh hoạt đoàn hội.

Chủ trì buổi Đối thoại, PGS.TS. Tạ Thị Thu Thuỷ – Viện trưởng đã giải đáp một số thắc mắc của sinh viên về thực tập, kiến tập, thi cử, cơ hội việc làm, đồng thời mời đại diện các Phòng ban giải đáp các câu hỏi về công tác sinh viên, chính sách học phí, hệ thống tính điểm rèn luyện, v.v.

Buổi Đối thoại đã giúp sinh viên hiểu rõ hơn các tiêu chí đánh giá của Nhà trường cũng như quan điểm của Ban lãnh đạo Viện trong việc đầu tư cơ sở vật chất, lựa chọn địa điểm kiến tập, sắp xếp tiến trình môn học, cấu trúc phiếu đánh giá rèn luyện cuối kỳ. Qua buổi Đối thoại, tập thể giảng viên cũng đã hiểu thêm về đặc điểm và mối quan tâm của lứa sinh viên mới.

Những hình ảnh tại buổi Đối thoại:

Scroll