Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2023

Ngày 21/7, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Mở Hà Nội đã họp và thống nhất công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển) đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.
Mức Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2023 cơ bản đảm bảo ổn định so với các năm trước. Một số ngành có tăng nhẹ so mức điểm sàn năm 2022, rút ngắn khoảng cách của Điểm sàn và Điểm chuẩn nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho thí sinh trong công tác xét tuyển đại học.
Năm nay, phổ điểm thi và phổ điểm các tổ hợp xét tuyển vào Trường Đại học Mở Hà Nội không có nhiều khác biệt so với năm 2022. Dự kiến, năm 2023, điểm chuẩn vào các ngành của Trường Đại học Mở Hà Nội sẽ không có nhiều biến động. Thí sinh và phụ huynh cần tham khảo điểm chuẩn trong 2 năm gần nhất của Trường và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để có được quyết định phù hợp.
Căn cứ trên số lượng hồ sơ và chất lượng thí sinh, Trường sẽ công bố điểm chuẩn trên Cổng thông tin tuyển sinh https://tuyensinh.hou.edu.vn và cổng thông tin điện tử https://hou.edu.vn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản

Scroll