Thông tin đào tạo

Bài viết từ các chương trình đạo tạo của khoa

"Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy luôn gắn liền và phù hợp với nhu cầu thực tiễn sản xuất và phát triển nền kinh tế của xã hội."

Về chúng tôi

Khoa Công nghệ Sinh học tạo điều kiện thuận lợi giúp sinh viên phát triển năng lực, khả năng tư duy sáng tạo trong thời kỳ hội nhập

Thành lập

1993

Sinh viên

5.000 +

Sinh có việc làm

90%

Năm đạt kiểm định

2021

Scroll